Sarkomen

Sarkomen er vårt medlemsblad som kommer ut to ganger i året

Utgaver

Nummer 2, 2021

I denne utgaven får vi møte en mamma som deler sine erfaringer som pårørende til en datter med rhabdomyosarkom. Vi får også høre om hverdagen til Nina, som har en godartet svulst kalt Desmoid fibromatose. Sykehussosionomen på Radiumhospitalet, Rikke, kommer med noen gode råd til deg som har fått en kreftsykdom og til deg som er pårørende. I tillegg får du vite mer om et pågående forskningsprosjekt om pasienter som er behandlet for sarkom i bekkenskjelettet.

Digitalversjon PDF

Nummer 1, 2021

I årets første utgave av Sarkomen ser vi nærmere på et av bensarkomene, nemlig kondrosarkom. Du får møte overlege Joachim Thorkildsen fra Oslo Universitetssykehus som forklarer hva kondrosarkom er og hvordan de behandles. To personer som selv har opplevd å få denne diagnosen deler sine personlige historier med oss. I tillegg får du vite mer om en ny klinisk studie og et nytt prosjekt som gjør at flere kan bo hjemme samtidig som de mottar cellegiftbehandling.

Digitalversjon PDF

Nummer 4, 2020

I årets siste nummer av Sarkomen retter vi fokus mot en del av de utfordringene som er vanlige hos ungdommer som får sarkom. Les blant annet viktig og nyttig informasjon om fertilitetsbevarende behandling som Ung Kreft har jobbet med å få frem i lyset. Du møter også tre tidligere pasienter, og en pårørende, som deler sine historier om å være ung og gjennomgå sarkombehandling.

Digitalversjon PDF

Nummer 3, 2020

I denne utgaven av Sarkomen får du lære mer om hva en klinisk studie er. Blant annet gjennom Gudruns historie og erfaringer med å delta i en studie. Studiesykepleiere som legger tilrette for at studier kan gjennomføres gir deg også et innblikk i sin hverdag.

Digitalversjon PDF

Nummer 2, 2020

Vi vet at mange opplever det å møte til kontroller som utfordrende. Angsten for tilbakefall eller at sykdommen du lever med skal ha vokst, er for mange vanskelig å håndtere. I denne utgaven av Sarkomen får du lære mer om hvorfor du reagerer med uro og redsel, og hva du selv kan gjøre for å bedre håndtere situasjonen. Du får også råd om hvilket kosthold du bør ha for å bygge deg opp etter avsluttet behandling.

Digitalversjon PDF

Nummer 1, 2020

Vi får ofte høre at tiden etter avsluttet behandling er utfordrende, og at mange føler seg alene. Derfor ønsker vi i denne utgaven å sette fokus på senbivirkninger.

Digitalversjon PDF

Nummer 4, 2019

I årets siste utgave av Sarkomen har vi viet oppmerksomhet til en av de mest sjeldne sarkomene – «gynsarkom».
Her vil du få en innføring i hva gynekologiske sarkomer er, hvordan de behandles samt informasjon om sexologisk rådgivning til kvinner etter kreftbehandling. Du kan også lese to sterke historier fra tidligere pasienter.

Digitalversjon PDF

Nummer 3, 2019

Årets tredje utgave av Sarkomen er her! Tema for denne utgaven er bløtvevssarkom. Her vil dere få en innføring i hva bløtvevssarkom er, hvordan de behandles og litt om forskning som pågår. Dere vil også få ta del i to sterke historier fra tidligere pasienter.

Digitalversjon PDF

Bli medlem

Som medlem av Sarkomer blir du en del av et varmt nettverk av mennesker berørt av sarkom

Les mer