Lokallag

  • 124 medlemmer på Vestlandet

Møt styret i Sarkomer Vest

Gunnstein Grøneng

Styremedlem Sarkomer og styreleder Sarkomer Vest, Tidligere pasient

Bosatt i Bergen. Jeg ble operert for Chordom i bekkenbenet i 2001 og erklært symptomfri og frisk 10 år senere, dog med noen følgeskader. Jeg har likepersonkurs og tar vakter på Vardesenteret i Bergen. Mitt ønske for foreningen er å være oppdatert på forskning og resultater, og at informasjon om sarkom kommer ut til fastleger og fagpersoner (fysio- og muskelterapeuter) for at de skal kunne oppdage sarkomer på tidlige stadium og iverksette behandling. I tillegg være til hjelp og støtte for sarkompasienter og deres pårørende.

gunnstein.groneng@gmail.com

Trude

Likeperson, Tidligere pasient

Ove Vestheim

Styremedlem Sarkomer og Sarkomer Vest, Tidligere pasient

Torill Maria

Styremedlem Sarkomer Vest og likeperson, Tidligere pasient

Leiomyosarkom

Thorleif Berthelsen

Styremedlem Sarkomer Vest, Pasient

Anne-Lise Salbu

Styremedlem Sarkomer Vest, Fagperson

Øyvind Eriksson

Styremedlem Sarkomer Vest, Tidligere pasient

Sissel Aanes

Styremedlem, Etterlatt

Bosatt i Haugesund, jobber som sykepleier i Luftambulansen. Etterlatt/pårørende. Mitt ønske er at Sarkomer skal være en ressurs og støtte for de som blir rammet av sarkom, enten som pasient eller familie/venner, og bidra som informasjonskilde til både helsepersonell og andre interesserte.