Sarkomen

Sarkomen er vårt medlemsblad som kommer ut to ganger i året

Utgaver

Nummer 1, 2024

I årets første utgave av Sarkomen har vi valgt å fokusere på temaet "En ny hverdag". Her kan du lese historiene til mennesker som på ulike måter er eller har vært rammet av sarkom eller annen kreft, og hvordan de har måtte finne alternativer eller endre tankesett. Underveis og i etterkant av en kreftdiagnose kan du måtte endre hvordan du lever livet ditt eller hvordan du tenker. På mange måter må du kanskje navigere deg frem i en ny hverdag. Her kan du også lese om ulike tilbud og ressurser som finnes for deg som er rammet av kreft eller dine pårørende. Du kan lese om en ny doktorgradsstudie som skal undersøke hvilke pasienter med lokalisert bløtvevssarkom som har
nytte av cellegiftbehandling og du kan bli inspirert av dype og fine dikt skrevet som terapi.

Digitalversjon PDF

Nummer 3, 2023

Møt en deltager og en mentor fra vårt pilotprosjekt «Aktivt mentorskap», samt flere modige personer som delte sine erfaringer og arr i kampanjen «Mitt sarkomarr».

Digitalversjon PDF

Nummer 2, 2023

I denne utgaven av Sarkomen har vi valgt å trekke til side gardinen og gi deg et innblikk i det avgjørende arbeidet som utføres av alle nøkkelspesialistene innen sarkomfeltet.

Digitalversjon PDF

Nummer 1, 2023

I årets første utgave av Sarkomen har vi valgt å belyse et viktig tema; sarkom med spredning og viktigheten av tidlig diagnostisering.

Digitalversjon PDF

Nummer 3, 2022

Årets siste utgave av Sarkomen er her med fokus på takknemlighet og håp i det vi går ett nytt år i møte

Digitalversjon PDF

Nummer 2, 2022

2022 er frivillighetens år. I denne utgaven fortsetter vi Sarkommånedens fokus på den frivillige innsatsen som legges inn i foreningen. Sarkomer har frivillige likepersoner og styremedlemmer, men det finnes også en rekke andre som legger inn betydelig frivillig innsats for oss.

Digitalversjon PDF

Nummer 1, 2022

I denne utgaven møter vi 19 år gamle Richard som får cellegift med såkalt «hjemmebehandling». Vi fikk tilbringe en dag sammen med han for å se hvordan den første dagen av en ny kur med hjemmebehandling ser ut. Videre har vi snakket med Pernille Varre som er Kreftsykepleier og rådgiver ved Enhet for læring og mestring, Kreftklinikken, OUS. En av våre likepersoner deler også sin historie, på godt og vondt.

Digitalversjon PDF

Nummer 3, 2021

I denne utgaven mimrer vi litt gjennom gamle bilder, og tar dere med på Sarkomers reise fra 2011 og frem til i dag. Dere vil også kunne lese om en studie som viser at det mentale treningsprogrammet «Lightning Process» kan hjelpe unge sarkom– og lymfomoverlevere til redusert fatigue og forbedret livskvalitet. Per og Elizabeth deler sin historie og erfaringer med GIST, og vi får en liten oppdatering på hva som har skjedd både i Sarkomer Vest og sentralt i høst.

Digitalversjon PDF

Bli medlem

Som medlem av Sarkomer blir du en del av et varmt nettverk av mennesker berørt av sarkom

Les mer