Sarkom-appen

Kvalitetssikret informasjon
om SARKOM samlet på
ett sted.

For å se tilpasset informasjon om din diagnose og din behandling må du legge inn noe informasjon om deg selv når du tar i bruk appen.