Om organisasjonen

Vi tilbyr kunnskap og samhold til alle som er berørt av sarkom

  • 662 Medlemmer
  • 10 Styremedlemmer
  • 1 Lokallag
  • 23 Likepersoner
Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål