Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til administrasjonen og styret

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med Sarkomer?

Administrasjonen

Cathrine Moen-Nilsen

Daglig leder, Pårørende

Cathrine har jobbet både i det praktiske sosialfaglige feltet og med forskning. Hun brenner for organisasjonsarbeid og informasjonsformidling, og som tidligere pårørende til ei søster med sarkom vet hun hvor verdifullt det er at det finnes gode støttetilbud.

cathrine@sarkomer.no +47 919 00 594

Styret vårt

Pål Nedrelid

Styreleder, Tidligere pasient

Familiefar som bor i Asker utenfor Oslo. Jeg ble operert for Kondrosarkom i 1993 hvor kne og lårbein (skjelett) ble erstattet av en protese. I dag er jeg friskmeldt fra kreften, har full funksjonalitet i benet, men har et noe redusert aktivitetsnivå pga redusert styrke og utholdenhet. Jeg har en historie å fortelle og den ønsker jeg å dele med nye pasienter og pårørende. Jeg er spesiellt opptatt av å redusere kritisk tid ”fra diagnose til behandling” samt og bidra til at pasienter skal kunne oppnå optimal funksjonalitet etter avsluttet behandling.

Margrethe Myhre

Styremedlem, Tidligere pasient

Bosatt i Tromsø og jobber som radiograf og personlig trener. Jeg ble behandlet for Ewings sarkom i 2013 og har vært kreftfri siden. Jeg er likeperson og ønsker å bidra til økt kunnskap om sarkom, og at flere sarkompasienter får en bedre hverdag både under og etter behandling.

Astrid Jahr

Styremedlem, Tidligere pasient

Bosatt i Rælingen kommune. Jeg er både tidligere og nåværende GIST-pasient. Jeg er opptatt av at vår organisasjon kan bidra til å spre kjennskap til sarkomer slik at kreftformer av denne typen blir oppdaget langt tidligere og behandling fortere kan settes i gang. Det kan være livsviktig, spesielt når barn og unge rammes. Jeg føler meg privilegert som har en kreftform som det forskes mye på og hvor resultatene er svært positive. Det ønsker jeg at flere må få oppleve.

Sissel Aanes

Styremedlem, Etterlatt

Bosatt i Haugesund, jobber som sykepleier i Luftambulansen. Etterlatt/pårørende. Mitt ønske er at Sarkomer skal være en ressurs og støtte for de som blir rammet av sarkom, enten som pasient eller familie/venner, og bidra som informasjonskilde til både helsepersonell og andre interesserte.

Hans Gabrielsen

Styremedlem, Tidligere pasient

Bosatt i Trondheim. Ferdigbehandlet for Liposarkom høsten 2017. Er likeperson og tar vakter på Vardesenteret, St. Olavs hospital. Er opptatt av å spre kunnskap om sarkom på all plan, og å hjelpe og rettlede kreftpasienter.

Gunnstein Grøneng

Styremedlem Sarkomer og styreleder Sarkomer Vest, Tidligere pasient

Bosatt i Bergen. Jeg ble operert for Chordom i bekkenbenet i 2001 og erklært symptomfri og frisk 10 år senere, dog med noen følgeskader. Jeg har likepersonkurs og tar vakter på Vardesenteret i Bergen. Mitt ønske for foreningen er å være oppdatert på forskning og resultater, og at informasjon om sarkom kommer ut til fastleger og fagpersoner (fysio- og muskelterapeuter) for at de skal kunne oppdage sarkomer på tidlige stadium og iverksette behandling. I tillegg være til hjelp og støtte for sarkompasienter og deres pårørende.

Liv Randi Dalhaug

Styremedlem, Tidligere pasient

Bosatt i Balsfjord kommune 10mil sør for Tromsø, og jobber som psykisk helsearbeider i kommunen. Operert for chondrosarkom i bekkenbeinet på Radiumhospitalet i 2021. Fjernet deler av bekkenet der kulen var. Går ennå på kontroller. Vært med i aktiv mentorskap. Noe som var veldig lærerikt og nyttig for meg
Viktig med forskning og informasjon om Sarkom, slik at sykdommen blir oppdaget tidlig stadium, og at behandlingen kan starte tidlig. Viktig at pasienter og pårørende får god info under behandling og etter behandling.

Kjell Øyvind Hansen

Styremedlem, Pårørende

Ove Vestheim

Styremedlem Sarkomer og Sarkomer Vest, Tidligere pasient

Karl-Eirik Olsen

Styremedlem, Tidligere pasient

Bli medlem

Som medlem av Sarkomer blir du en del av et varmt nettverk av mennesker berørt av sarkom

Les mer