Sarkomen

Sarkomen er vårt medlemsblad som kommer ut to ganger i året

Utgaver

Nummer 2, 2019

Årets andre utgave av Sarkomen er her! Tema for denne utgaven er bensarkom. Her vil dere få en innføring i hva bensarkom er, hvordan de behandles og spennende forskning fra to fysioterapeuter. Dere vil også få ta del i sterke historier fra pasienter og pårørende

Digitalversjon PDF

Nummer 1, 2019

I år har vi valgt å ha temanumre hvor vi tar for oss de ulike hovedgruppene som sarkom ofte deles i. I denne utgaven får dere en innføring i hva GIST er og informasjon om forskning. Dere får også ta del i sterke historier fra en pasient og en pårørende. De neste tre numrene vil ha bensarkom, bløtvevssarkom og gynsarkom som tema.

Digitalversjon PDF

Nummer 4, 2018

I årets siste utgave av Sarkomen kan du blant annet lese hvordan Hilde Anette opplever å være likeperson.
Vi forteller også om vårt besøk på Kysthospitalet i Stavern, Sykehuset i Vestfold, som har et unikt tilbud til ulike pasientgrupper.

Digitalversjon PDF

Nummer 3, 2018

I høstutgaven av Sarkomen retter vi fokus mot pårørende – de er en viktig ressurs når noen blir syke!
Les blant annet om et 100 % brukermedvirkende prosjekt med pårørende til kreftpasienter, om møte med barn som pårørende, og en ærlig historie om å gå fra å være mamma til pårørende og etterlatt.

Digitalversjon PDF

Nummer 2, 2018

Mentorskapsprogrammet reiser til Nepal, Sarkomdag i Bergen, og invitasjon til Den Store Kuledagen 2018.

Digitalversjon

Bli medlem

Som medlem av Sarkomer blir du en del av et varmt nettverk av mennesker berørt av sarkom

Les mer