Trimtur heime vår 2015
Skrevet avCindy Litlabø

“I etterkant har min son fortalt om redselen då han såg hektisk aktivitet i gangane og vart spurt om kven fastlegen min var”

Heimen min i mange månadar

“Omlag eitt år etter heimkomst klarte eg til og med å komme meg opp på fjellstølen att med hjelp av ein firhjuling og stavar, ein stor seier!”

“Eg kom fort tilbake i kvardagslivet etterpå, og fleire rundt meg sa det var lett å gløyme at eg hadde kreft fordi eg såg så bra ut. Men med kontrollar med tre månaders  mellomrom var det vanskelegare for meg å gløyme det”

På fjellstølen sommar 2016
På besøk til familien sommar 2016 - Cancer Survivors Park i Minneapolis