Ragnhild Tombre Bjørnebekk. Foto: Eddy Grønseth
Skrevet avKjersti Juul

“Jeg har satt opp fire M-er for meg selv; Å møte det, å mestre, å mobilisere, å motivere meg selv”

“Ikke sett deg selv i sentrum, men inn i sosiale sammenhenger med dine nærmeste!”