Tilbake til Sarkomen

Nummer 4, 2020

I årets siste nummer av Sarkomen retter vi fokus mot en del av de utfordringene som er vanlige hos ungdommer som får sarkom. Les blant annet viktig og nyttig informasjon om fertilitetsbevarende behandling som Ung Kreft har jobbet med å få frem i lyset. Du møter også tre tidligere pasienter, og en pårørende, som deler sine historier om å være ung og gjennomgå sarkombehandling.

Digitalversjon PDF