Tilbake til Sarkomen

Nummer 3, 2021

I denne utgaven mimrer vi litt gjennom gamle bilder, og tar dere med på Sarkomers reise fra 2011 og frem til i dag. Dere vil også kunne lese om en studie som viser at det mentale treningsprogrammet «Lightning Process» kan hjelpe unge sarkom– og lymfomoverlevere til redusert fatigue og forbedret livskvalitet. Per og Elizabeth deler sin historie og erfaringer med GIST, og vi får en liten oppdatering på hva som har skjedd både i Sarkomer Vest og sentralt i høst.

Digitalversjon PDF