Tilbake til Sarkomen

Nummer 3, 2020

I denne utgaven av Sarkomen får du lære mer om hva en klinisk studie er. Blant annet gjennom Gudruns historie og erfaringer med å delta i en studie. Studiesykepleiere som legger tilrette for at studier kan gjennomføres gir deg også et innblikk i sin hverdag.

Digitalversjon PDF