Tilbake til Sarkomen

Nummer 3, 2018

I høstutgaven av Sarkomen retter vi fokus mot pårørende – de er en viktig ressurs når noen blir syke!
Les blant annet om et 100 % brukermedvirkende prosjekt med pårørende til kreftpasienter, om møte med barn som pårørende, og en ærlig historie om å gå fra å være mamma til pårørende og etterlatt.

Digitalversjon PDF