Tilbake til Sarkomen

Nummer 1, 2019

I år har vi valgt å ha temanumre hvor vi tar for oss de ulike hovedgruppene som sarkom ofte deles i. I denne utgaven får dere en innføring i hva GIST er og informasjon om forskning. Dere får også ta del i sterke historier fra en pasient og en pårørende. De neste tre numrene vil ha bensarkom, bløtvevssarkom og gynsarkom som tema.

Digitalversjon PDF