Tilbake til Sarkomen

Nummer 2, 2023

I denne utgaven av Sarkomen har vi valgt å trekke til side gardinen og gi deg et innblikk i det avgjørende arbeidet som utføres av alle nøkkelspesialistene innen sarkomfeltet.

Digitalversjon PDF