Tilbake til Sarkomen

Nummer 2, 2022

2022 er frivillighetens år. I denne utgaven fortsetter vi Sarkommånedens fokus på den frivillige innsatsen som legges inn i foreningen. Sarkomer har frivillige likepersoner og styremedlemmer, men det finnes også en rekke andre som legger inn betydelig frivillig innsats for oss.

Digitalversjon PDF