Tilbake til Sarkomen

Nummer 1, 2024

I årets første utgave av Sarkomen har vi valgt å fokusere på temaet "En ny hverdag". Her kan du lese historiene til mennesker som på ulike måter er eller har vært rammet av sarkom eller annen kreft, og hvordan de har måtte finne alternativer eller endre tankesett. Underveis og i etterkant av en kreftdiagnose kan du måtte endre hvordan du lever livet ditt eller hvordan du tenker. På mange måter må du kanskje navigere deg frem i en ny hverdag. Her kan du også lese om ulike tilbud og ressurser som finnes for deg som er rammet av kreft eller dine pårørende. Du kan lese om en ny doktorgradsstudie som skal undersøke hvilke pasienter med lokalisert bløtvevssarkom som har
nytte av cellegiftbehandling og du kan bli inspirert av dype og fine dikt skrevet som terapi.

Digitalversjon PDF