Tilbake til Sarkomen

Nummer 1, 2023

I årets første utgave av Sarkomen har vi valgt å belyse et viktig tema; sarkom med spredning og viktigheten av tidlig diagnostisering.

Digitalversjon PDF