Tilbake til Sarkomen

Nummer 1, 2022

I denne utgaven møter vi 19 år gamle Richard som får cellegift med såkalt «hjemmebehandling». Vi fikk tilbringe en dag sammen med han for å se hvordan den første dagen av en ny kur med hjemmebehandling ser ut. Videre har vi snakket med Pernille Varre som er Kreftsykepleier og rådgiver ved Enhet for læring og mestring, Kreftklinikken, OUS. En av våre likepersoner deler også sin historie, på godt og vondt.

Digitalversjon PDF