Tilbake til kunnskap

Sarkomer 10 år – Et kort blikk på vår reise

Skrevet avCathrine Moen-Nilsen | Kirsten Sundby Hall har bistått med faginformasjon
Fra fagdagen i 2018. Her får fastleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell lære om sarkom fra ekspertene i fagmiljøet. I tillegg får de innblikk i pasientenes historier, på godt og vondt.