Toppmeny

Bli medlem

Alle som ønsker å støtte Sarkomer sitt arbeid kan tegne medlemskap. Velg derfor den medlemskategorien som passer best for deg.

  • Som hovedmedlem er man rammet av sarkom eller direkte berørt av sarkom som pårørende.
  • Et hovedmedlem kan også melde inn familiemedlemmer (så fremt de deler bostedsadresse).
  • Støttemedlemskap passer for alle andre som ønsker å støtte Sarkomer sitt arbeid.
    Alle medlemmer kan stemme ved årsmøtet i Sarkomer.

Hovedmedlemsskap koster kr 200,- per år
Familiemedlemskap koster kr 50,- per medlem per år (betales inn sammen med hovedmedlemskap)
Støttemedlemskap koster kr 150,- per år

 

Har du spørsmål angående eksisterende medlemskap?
Send en e-post til medlem@sarkomer.no eller ring sekretariatet på 22 20 03 90. 

Innmelding

Kontaktinfo

Familiemedlemer

Sending

Følg oss på