Toppmeny

Så langt i 2012

2012 er året da Sarkomer begynte å stå på egne bein.

Året fikk en god start for Sarkomer og medlemmene. 3. januar 2012 fikk vi i Sarkomers styre beskjed fra vårt sekretariat (Organisasjonsservice) at vi hadde klart målet om å få 250 betalende (hoved)medlemmer innen 31. 12. 2011. Da fylte vi kriteriene for å søke BUFdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) om støtte til drift av vår organisasjon.

Samtidig hadde daglig leder skrevet en rekke søknader til Helseforetakene om støtte til tiltak i regionene i Norge der Sarkomer har medlemmer. Alle søknadene foruten den til Helse SørØst ble straks innvilget.

I slutten av januar 2012 ble revisorgodkjente medlemstall og rapport sendt til BUFdir, og vi søkte direktoratet om tilskudd til drift av organisasjonen. Søknaden ble innvilget, og Sarkomer fikk en støtte til drift på cirka 300 000 kroner.

I februar holdt styret i Sarkomer en idédugnad på Sundvollen Hotell i Hole kommune der rammene for vår drift ble trukket opp. Likemannsarbeid (kvalifiserte og kursede tidligere pasienter som hjelper pasienter med tips og råd) og samarbeidet med Kreftforeningen om utdanning av våre første likemenn, ble lagt stor vekt på av møtet på Sundvollen.

Sarkomer sendte i februar søknad til Kreftforeningen om assosiert medlemskap for Sarkomer i Kreftforeningen. Svaret fra Kreftforeningen skulle komme innen midten av juni 2012. Dessverre ønsket ikke Kreftforeningen et omfattende samarbeid, men ville gi støtte til vårt likemannsarbeid med sikte på at vi en gang i fremtiden skulle bli assosiert medlem av Kreftforeningen.

Sarkomer ble i februar hørt i forbindelse med Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom (Utkast) (IS 1980) (Helsedirektoratet).

I mai 2012 holdt Sarkomer årsmøtet for sine medlemmer: Sarkomers første ordinære årsmøte. 15 stemmeberettigede dukket opp og referatet kan leses her:

På årsmøtet ble det blant annet bestemt at Sarkomer skulle ha et regionslag i hver enkel helseregion i Norge.

I juni var Sarkomer representert på et søsterarrangement til «Den store kule dagen». Søsterarrangementet ble arrangert i Farsund. Arrangementet ga blant annet et sosialt og faglig innhold til pasienter og deres pårørende.

Vi startet også samarbeidsprosjekter med forskning på sykdomsprøver fra biobanker i regi av blant andre Radiumhospitalet, OUS ved Ola Myklebost.  Vi innledet også et samarbeid med en psykisk forskningsundersøkelse blant unge kreftoverlevere. Sistnevnte prosjekt var et forskningsprosjekt i regi av UiO.

Så ble det sommer, og Sarkomers styre venter spent på høsten og arrangementet «Den store kule dagen» på Akershus festning den 20. oktober. Sarkomer skal arrangere denne dagen sammen med Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi.

1.juli 2012 ble også Sarkomers nettside ferdig. Styremedlemmet Kaja Brunvoll og hennes samarbeidspartnere hadde jobbet lenge med siden, og Sarkomers styre var fornøyde med resultatet.

 

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Følg oss på