Toppmeny

Minneord, Øyvin Pleym Solheim

Øyvin Pleym Solheim døde 22.3.2019, 88 år gammel. Han var overlege ved Radiumhospitalet hvor han var ansatt fra 1959-1997.

Hans hovedinnsats var rettet mot sarkom – en sjelden type kreft i ben- og bløtvev. Solheim var en forkjemper for tverrfaglig teamarbeid. På 70-tallet stiftet han sarkomgruppa hvor kirurger, ortopeder, onkologer, patologer og radiologer sammen besluttet optimal behandling for den enkelte pasient. Resultatet ble kvalitet i alle ledd og med sarkomgruppa som modell ble denne type tverrfaglig teamarbeid etterhvert innført også i andre fagområder.

Solheim var en god lege for sine pasienter. Han ga dem trygghet. Han hadde pasientenes tillit og de merket hans varme omtanke. I det kliniske arbeid var han grundig og hadde med det et skarpt blikk for detaljer. I dette var han en god læremester.

Solheim skjønte at internasjonalt samarbeid hadde stor betydning i arbeidet med en sjelden kreftform. Han tok initiativ til stiftelsen av Skandinavisk sarkomgruppe, SSG, i 1979. SSG er bygget på den samme tverrfaglige ide og samler spesialister fra ulike disipliner engasjert i arbeidet med sarkom. På stiftelsesmøtet på Lysebu (Oslo) var 40 spesialister fra Sverige, Danmark og Norge tilstede. Etter hvert kom Island og Finland også med i SSG. Nå er ca. 125 spesialister i Skandinavia tilsluttet SSG. Sykepleiere og fysioterapeuter i Skandinavia har også etablert sin egen arbeidsgruppe innenfor SSG.

I dag er det nordiske samarbeidet i SSG en åpenbar forutsetning for faglig utvikling og forskning på feltet. For innsatsen i SSG ble Solheim i 1989 utnevnt til æresmedlem. Han vil minnes i takknemlighet når SSG i mai dette år feirer sitt 40 års jubileum i Bergen.

Solheim var i 1987 en av initiativtakerne til stiftelsen av EMSOS,  den europeiske sarkomorganisasjonen.  Samtidig sørget han for å etablere samarbeid mellom SSG og Rizzoli instituttet i Bologna, det største bensarkomsenteret i Europa. Dette var starten på et viktig samarbeid om behandlingsprotokoller og forskningsprosjekter.  Solheim etablerte også kontakt med Memorial Sloan-Kettering Cancer center i New York og hentet hjem kunnskap om hvordan man skulle benytte den viktige cellegiften, metotreksat, i behandlingen av bensarkom. Prosedyrene følges den dag i dag.

Vi som arbeidet sammen med Solheim opplevde også hans gjestfrihet. Sammen med sin kjære Britten inviterte han alle som arbeidet ved hans avdeling hjem til sosialt samvær og felles hygge.  Dette resulterte i et arbeidsfellesskap som styrket den enkelte i det daglige, ofte krevende arbeidet. Vi minnes Øyvin Pleym Solheim i takknemlighet for hva han har betydd som kollega, venn og læremester, og for fagområdet sarkom.

På vegne av Skandinavisk sarkomgruppe,

Kirsten Sundby Hall
Thor A. Alvegaard

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Følg oss på