Toppmeny

Archive | Nyhet

TV serie Pasienthistorier

Kan du tenke deg å dele dine erfaringer i en TVserie?

INFORMASJONSSKRIV FRA STORYTELLER FILM OG TV TV-produksjonsselskapet Storyteller skal lage en dokumentarserie for TV2 om mennesker som har kreft. Vi ønsker å komme i kontakt med både dere som nettopp har fått diagnosen og dere som har hatt kreft en stund. Kunne du vært interessert i å dele dine erfaringer med oss og andre? Vi vil […]

Continue Reading · 0 ·
DSKD2012

250 gjester på «Den store kule dagen» på Akershus festning

Sarkomer, Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS – Radiumhospitalet og Nasjonalt kompetansesenter for sarkom arrangerte lørdag den 20. oktober pasientdagen av «Den store kule dagen» på Akershus festning. På denne dagen fikk 250 tidligere pasienter, pårørende og etterlatte muligheten til å møte andre i samme situasjon, noe mange uttrykte takknemlighet over. Dagen startet med […]

Continue Reading · 1 ·
nasjonal kreftstrategi

Sarkomer er høringsinstans for forslag til ny nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sarkomer deltok på høringsmøtet fredag 12. oktober hos Helsedirektoratet om forslag til ny nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017. Sarkomer kom med innspill til Helsedirektoratet som skal offentliggjøres snart på nettsiden vår. Sarkomer skal også delta i den skriftlige høringsrunden denne uka, og vil der komme med et mer omfattende svar til myndighetene. Sarkomer er interessert i å […]

Continue Reading · 0 ·
Samhandlingsreformen

Seminar for brukerrepresentanter

Sarkomer deltok på seminar for brukerrepresentanter på Holmen Fjordhotell i Asker 21. – 23. september. Kreftforeningen arrangerte seminaret. Temaet var rehabilitering og samhandling i lys av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen innebærer blant annet å flytte mye av helsetilbudet til kreftpasientene nærmere der de bor. Lurer du på hva samhandlingsreformen er, kan du starte her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandling/om-samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137 En brukerrepresentant […]

Continue Reading · 0 ·
GMN fremhevet

Om sarkom på God Morgen Norge, fredag 19. oktober

Fredag den 19. oktober vil sarkom bli tema på God Morgen Norge på TV2. Se innslaget her. En gang mellom 07.00 og 08.00 vil det denne dagen vises et innslag med en jente som har fått behandling for sarkom, og ortoped Ole-Jacob Norum fra OUS-Radiumhospitalet vil delta og snakke om sarkom, Kuledagene og forhåpentligvis pasientforeningen. Dette innslaget […]

Continue Reading · 0 ·
Møte med KF

Møte mellom Kreftforeningen og Sarkomer

Sarkomer og Kreftforeningen hadde torsdag 4. oktober sitt første oppfølgingsmøte av i alt 2 denne høsten. På møtet fikk Sarkomer innvilget støtte til «Den store kule dagen» og midler til vårt likemannsarbeid i 2013. Målet for de to møtene i høst er at Sarkomer skal sende en ny søknad om assosiert medlemskap i Kreftforeningen. Blir søknaden innvilget, blir […]

Continue Reading · 0 ·
Arbeidsmøte Sarkomer

Sarkomer har fått sine to første likemenn!

Sarkomer holdt på tirsdag den 3. oktober sitt styremøte nr. 2 siden sommerferien. På møtet ble det klart at Sarkomer har inntektene for resten av året og neste år på plass. Dermed er Sarkomer sikret drift også neste år. Styret mente likevel at det var viktig at alle medlemmene også i år betaler kontingenten fordi medlemmene er grunnen […]

Continue Reading · 0 ·
DSKD fremhevet bilde copy

Fremdeles plasser igjen til Den Store Kule Dagen lørdag 20. oktober!

Lørdag 20. oktober 2012 er det igjen duket for sammenkomst for pasienter, pårørende og etterlatte – alle berørt av sarkom, på Akershus festning i Oslo.  Det er til nå 208 påmeldte til arrangementet på «Den store kule dagen», lørdag 20. oktober. Til de av dere som ikke har meldt dere på, men som ønsker å delta, kan vi fortelle at […]

Continue Reading · 0 ·
Fagdag copy

Ledige plasser til fagdagen. Påmeldingsfrist utsatt til 12. oktober!

Det er omlag 50 ledige plasser til fagdag om sarkomer, kuler og klumper for allmenleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell.  I regi av Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS – Radiumhospitalet, holdes fagdagen fredag den 19. oktober i Forskningsbygget på Radiumhospitalet i Oslo. Påmeldingsfristen er utvidet til 12. oktober. Pris: Fastlege 1600 kr Fysioterapeut og annet helsepersonell 1000 […]

Continue Reading · 0 ·

Følg oss på