Toppmeny

Archive | Nyhet

Aktivitetskalender

Kommende styremøte

Onsdag 13. mars skal det avholdes styremøte i Sarkomer. Medlemmer som vil ha styrebehandlet saker, oppfordres til å sende disse inn til info@sarkomer.no. Vi vil legge ut flere av Sarkomers aktiviteter i kalenderen på hjemmesiden vår, deriblant årsmøtet som skal avholdes 24. april d.å. og pasientdagen av «Den store kule dagen» som skal arrangeres 21. […]

Continue Reading · 0 ·
Høringssymbolet

Sarkomers tre høringsuttalelser i 2012

Sarkomer har skrevet tre dokumenter til Helsedirektoratet i 2012. Den første høringen og de første dokumentene finner du her: Høringsdokumentet ligger her; http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-sarkomer.aspx Sarkomers uttalelse om høringsdokumentet, en uttalelse som ble sendt gjennom Kreftforeningen, kan du laste ned her. Den andre høringen i 2012 var en gruppeoppgave hos Helsedirektoratet i høst om forslag til ny kreftstrategi […]

Continue Reading · 0 ·
Julehilsen Sarkomer

Julehilsen

Daglig leder og styret i Sarkomer ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. Sarkomer har lagt sitt første ordinære driftsår bak seg og vi har på denne korte tiden utrettet mye. Vi har viktige oppgaver foran oss i det kommende året; vi skal styrke vårt likemannskorps med 10-12 likemenn […]

Continue Reading · 0 ·
Takk

Tusen takk!

Sarkomer vil gjerne takke følgende samarbeidspartnere for arrangementet av pasientdagen av Den store kule dagen 20. oktober på Akershus festning; Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi – OUS, Radiumhospitalets legater, Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom, Frank Jakobsen, Kreftforeningen, Novartis, SOBI, Implant Scan, Vålerenga fotball, Akershus festning, Corneliastiftelsen, Jernbanepersonalets Turkomitè, Ås Johannittergruppe, Ås sanitetsforening, Stiftelsen Sykehusbarn, Tunet innebandyklubb, Moods […]

Continue Reading · 0 ·
TV serie Pasienthistorier

Kan du tenke deg å dele dine erfaringer i en TVserie?

INFORMASJONSSKRIV FRA STORYTELLER FILM OG TV TV-produksjonsselskapet Storyteller skal lage en dokumentarserie for TV2 om mennesker som har kreft. Vi ønsker å komme i kontakt med både dere som nettopp har fått diagnosen og dere som har hatt kreft en stund. Kunne du vært interessert i å dele dine erfaringer med oss og andre? Vi vil […]

Continue Reading · 0 ·
DSKD2012

250 gjester på «Den store kule dagen» på Akershus festning

Sarkomer, Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved OUS – Radiumhospitalet og Nasjonalt kompetansesenter for sarkom arrangerte lørdag den 20. oktober pasientdagen av «Den store kule dagen» på Akershus festning. På denne dagen fikk 250 tidligere pasienter, pårørende og etterlatte muligheten til å møte andre i samme situasjon, noe mange uttrykte takknemlighet over. Dagen startet med […]

Continue Reading · 1 ·
nasjonal kreftstrategi

Sarkomer er høringsinstans for forslag til ny nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sarkomer deltok på høringsmøtet fredag 12. oktober hos Helsedirektoratet om forslag til ny nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017. Sarkomer kom med innspill til Helsedirektoratet som skal offentliggjøres snart på nettsiden vår. Sarkomer skal også delta i den skriftlige høringsrunden denne uka, og vil der komme med et mer omfattende svar til myndighetene. Sarkomer er interessert i å […]

Continue Reading · 0 ·
Samhandlingsreformen

Seminar for brukerrepresentanter

Sarkomer deltok på seminar for brukerrepresentanter på Holmen Fjordhotell i Asker 21. – 23. september. Kreftforeningen arrangerte seminaret. Temaet var rehabilitering og samhandling i lys av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen innebærer blant annet å flytte mye av helsetilbudet til kreftpasientene nærmere der de bor. Lurer du på hva samhandlingsreformen er, kan du starte her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandling/om-samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137 En brukerrepresentant […]

Continue Reading · 0 ·
GMN fremhevet

Om sarkom på God Morgen Norge, fredag 19. oktober

Fredag den 19. oktober vil sarkom bli tema på God Morgen Norge på TV2. Se innslaget her. En gang mellom 07.00 og 08.00 vil det denne dagen vises et innslag med en jente som har fått behandling for sarkom, og ortoped Ole-Jacob Norum fra OUS-Radiumhospitalet vil delta og snakke om sarkom, Kuledagene og forhåpentligvis pasientforeningen. Dette innslaget […]

Continue Reading · 0 ·

Følg oss på