Toppmeny

Archive | Likeperson

Denstorekuledagen

Den store Kuledagen 12. september 2015

Kjære deg berørt av sarkom! Vi ønsker herved å invitere deg til Den Store Kuledagen, lørdag 12. september 2015, på Akershus festning i Oslo. Denne dagen arrangeres for deg som har/har hatt sarkom og dine pårørende. Les og last ned invitasjon her og program her. Den store kuledagen er et samarbeidsprosjekt mellom pasientforeningen Sarkomer, Sarkomforum […]

Continue Reading · 0 ·
Kurs

Lærings- og mestringskurs

Dette er et tilbud til kurs for deg som er behandlet for sarkom, inkludert GIST, og dine pårørende. Fredag 24. april 2015 klokken 10.00-17.00, Vardesenteret, Radiumhospitalet, bygg J, 5 etg. Se utfyllende informasjon om kurset og påmelding her. Spørsmål og påmelding kan rettes til: Lærings- og mestringssentertet på Radiumhopitalet v/ rådgiver Tone E. B. Johannessen, telefon: 22935724, Jotone@ous-hf.no Studiesykepleier […]

Continue Reading · 0 ·
Sarkomers likepersonstelefon

Trenger du noen å prate med?

Er du sarkompasient, eller har vært det og trenger noen å prate med, så kan du ringe vår likepersonstelefon. Telefonen har også tilbud til pårørende. Telefonnummeret til Sarkomers likepersontelefon er: 02459 Startpris er kr 0,59. Minuttpris er kr 1,99. Telefonen holder åpent hver tirsdag og torsdag mellom 1700 og 2000. Skal du snakke med en […]

Continue Reading · 0 ·
Likepersonskurs

Likepersonskurs på Quality Airport Hotel Gardermoen

Sarkomer arrangerer sammen Hjernesvulstforeningen og andre pasientforeninger likepersonskurs på Quality hotell Gardermoen i mars. Datoene for kurset er 13. mars til 15. mars. Kurset begynner klokken 1500 på fredagen og ender søndagen klokken 1400. Helgen er også for oppfølging av allerede kvalifiserte likepersoner. Påmelding skjer til daglig leder Frode Homb på mail: fdh@sarkomer.no. Reise og […]

Continue Reading · 0 ·
Likepersonstelefonen stengt i sommer

Likepersonstelefonen stengt 1. juli – 1. august

Grunnet ferieavvikling er likepersonstelefonen stengt i perioden 1. juli til 1. august 2014. Sarkomers likepersontelefon har telefonnummer: 02459 Fom 1. august har Sarkomer utvidet sitt tilbud til unge brukere på tirsdager og onsdager fra klokken 17:00 til 20:00. I tillegg har pasienter og pårørende tilbud på tirsdager og torsdager fra klokken 17:00 til 20:00.

Continue Reading · 0 ·
Viktig informasjon

Pårørendetilbud på likepersonstelefonen bortfaller i en måned

Grunnet jobb vil Sarkomers telefon-likeperson for pårørende ikke være tilgjengelig på Sarkomers likepersonstelefon (likemannstelefon) i en måned fremover. Unge pasienter og brukere kan ringe på tirsdager mellom klokken 1700 og 2000. Andre pasienter og brukere kan ringe tirsdager og torsdager mellom klokken 1700 og 2000. Sarkomer beklager redusert tilbud.

Continue Reading · 0 ·
Likemannskurs

Sarkomers likemannstelefon åpner 9. januar!

Sarkomers likemannstelefon åpner torsdag 9. januar. På torsdagen som kommer, kan du velge mellom å prate med en tidligere sarkompasient som er likemann, eller du kan prate med en ung sarkompasient som også er likemann. Vi har også tilbud til pårørende og etterlatte da vi også har en likemann som er tidligere pårørende og etterlatt. […]

Continue Reading · 0 ·
Høringssvar

Ny nasjonal helse- og sykehusplan

Enda en plan, tenker du? Men denne gang forsikret helse- og omsorgsminister Bent Høie at han og ansatte i departement og direktorat skal involvere pasientforeningene mer kreativt i utarbeidingen av ny helse- og sykehusplan. Høie hadde informasjonsmøte i Røde Kors’ lokale i Hausmannsgaten i Oslo i dag. På plass var mange pasient- og brukerorganisasjoner innenfor […]

Continue Reading · 0 ·
Sarkomers likepersonstelefon

Sarkomer har fått 5 nye likemenn

Sarkomers styre godkjente under styremøtet 13. mars 5 nye likemenn. Sarkomer har nå totalt 8 likemenn som snart skal fungere som likemenn i foreningen. Dersom du vil være likemann, send en mail til oss på: info@sarkomer.no eller bruk skjemaet på kontaktsiden.

Continue Reading · 0 ·

Følg oss på