Toppmeny

Archive | Kurs

Likemannskurs

Første likemannskurs

Sarkomer holdt onsdag 20. februar sitt første likemannskurs. Kurset hadde 6 deltakere og ble holdt i Kreftforeningens lokaler i Tullinsgt. 2 i Oslo. Kreftforeningen var innleid som konsulenter til kurset. Daglig leder holdt først et kort foredrag om likemannsrollen og likemannsarbeid. Sykepleiere fra Kreftlinjen holdt så foredrag og hvor det også ble gjort gruppearbeid og […]

Continue Reading · 0 ·
Reisebrev fra Firenze

Reisebrev fra Firenze

Den tredje SPAEN-konferansen ble arrangert i byen Firenze i Italia 22.- 24. november 2012. Sarkomer deltok ved daglig leder. SPAEN er en europeisk paraplyorganisasjon for alle sarkom-, GIST- og desmoid-pasientforeninger i Europa. Daglig leder skriver her sitt reisebrev fra Firenze. Inne i reisebrevet ligger link til alle foredragene på konferansen, de fleste av dem, i […]

Continue Reading · 0 ·
Dagskurs Sarkom

Pasient- og pårørendekurs (Kurs for pasienter og pårørende)

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved Radiumhospitalet arrangerer sammen med Lærings- og mestringssenteret på Radiumhospitalet et lærings- og mestringskurs den 25. januar 2013. Kurset er til for de som har fått behandling for sarkom (inkludert GIST) og/eller deres pårørende. Tanken bak kurset er at man skal få faglig påfyll og møte andre som er berørt […]

Continue Reading · 0 ·

Følg oss på