Toppmeny

Archive | Kurs

Reisebrev fra Firenze

Reisebrev fra Firenze

Den tredje SPAEN-konferansen ble arrangert i byen Firenze i Italia 22.- 24. november 2012. Sarkomer deltok ved daglig leder. SPAEN er en europeisk paraplyorganisasjon for alle sarkom-, GIST- og desmoid-pasientforeninger i Europa. Daglig leder skriver her sitt reisebrev fra Firenze. Inne i reisebrevet ligger link til alle foredragene på konferansen, de fleste av dem, i […]

Continue Reading · 0 ·
Dagskurs Sarkom

Pasient- og pårørendekurs (Kurs for pasienter og pårørende)

Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi ved Radiumhospitalet arrangerer sammen med Lærings- og mestringssenteret på Radiumhospitalet et lærings- og mestringskurs den 25. januar 2013. Kurset er til for de som har fått behandling for sarkom (inkludert GIST) og/eller deres pårørende. Tanken bak kurset er at man skal få faglig påfyll og møte andre som er berørt […]

Continue Reading · 0 ·

Følg oss på