Toppmeny

Archive | Frivillig

Sarkomer-Frivillighetensdag-2022

Frivillighetens dag 2022

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. Sarkomer markerer Frivillighetens dag gjennom å takke alle de fantastiske frivillige som bidrar til å gjøre hverdagen bedre for de som rammes av sarkom. Sarkomer er en pasient- og likeperson-organisasjon med over 600 medlemmer. Vi jobber for å støtte barn, unge og voksne som rammes av ben- […]

Continue Reading · 0 ·
Verdens-Kreftdag-2022-Markering-Kreftforeningen

Verdens Kreftdag 2022

I 2022 er det frivillighetens år. Gjennom året vil alle lag, foreninger, samarbeidspartnere og organisasjoner feire frivilliges engasjement og innsats. Kreftforeningen og alle pasientforeningene har til sammen rundt 25 000 frivillige som er engasjert i kreftsaken. Det viser hvor viktig deres rolle er i kreftomsorgen. Verdens Kreftdag er en offisiell FN-dag som markeres over hele […]

Continue Reading · 0 ·

Følg oss på