Toppmeny

Èn felles journal!

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelige både for innbyggere og helsepersonell.

Det ble for litt siden avholdt et møte vedrørende Nasjonal strategi- og handlingsplan for perioden 2017-2020: Hvor prosjektet «Én innbygger – én journal», eller den såkalte Kjernejournalen er viktig.

Møtet for prosjektet ble avholdt i Direktoratet for e-helses lokaler på Verkstedveien 1 på Skøyen.

Fra Sarkomer deltok styremedlemmet Tatiana Pedersen.

Der ble det blant annet snakket om: Hva er hovedutfordringene? Hva skal til for å nå målene om Kjernejournal?

Langsiktig ambisjon er følgende: en helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.

Det er satt 4 mål som også inneholder delmål:

Mål 1:
– at innbyggere med behov for kontinuerlig behandling og oppfølgning mestrer sin hverdag

Mål 2:
– at helsepersonell har tilgang til vesentlige helseopplysninger og faglig normerende praksis

Mål 3:
– at sammenstilte og kvalitetssikrede helseopplysninger er raskt tilgjengelig for helseanalyse

Mål 4:
– at felles styringsmodell og leveransefunksjon sikrer god gjennomføringsevne

I neste møte skal deltakerne fortsette arbeidet med delmålene som er veldig viktige for at dette elektroniske systemet skal fungere godt i Norge.

Les mer om Kjernejournal her!

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Følg oss på