Toppmeny

Likeperson

Sarkomer er en pasient- og støtteforening for dem som er berørte av sarkom. Sarkomer er også en pasientorganisasjon som driver likepersonsarbeid.

En likeperson er en pasient eller tidligere pasient som har gjennomgått likepersonskurs og avlagt taushetsløfte. En likeperson hjelper andre pasienter med råd og veiledning. En likeperson har gått igjenom mye av det samme som pasienten som likepersonen prøver å hjelpe.

En pårørende og en etterlatt kan også være likeperson og hjelpe andre pårørende og etterlatte.

En likeperson ser muligheter og tar tak i det positive tingene ved å være menneske, på tross av at mennesket og pasienten, som likepersonen vi hjelpe, har en diagnose. En likeperson inspirerer til mestring av sykdommen.

En likeperson kan bruke en telefon for å snakke med pasienter rammet av sarkom. Denne telefonen kalles da en likepersonstelefon og har åpent i spesielle tidsrom eller hver dag. Likepersonen kan også besøke pasienten hjemme eller på et sykehus, eller være en moderator på et internettforum der brukerne er rammet sarkom.

En likeperson kan også være et frivillig vertskap på et Vardesenter og å snakke med brukerne av Vardesenteret. Et Vardesenter er et hjelpesenter for kreftrammede ved alle store sykehus der brukerne kan ta en kaffekopp og å snakke med likepersoner som jobber som vertskap. Likepersonene bidrar med tips og råd, men ikke med medisinske råd. Det er legens jobb. De ansatte på et Vardesenter er fra Kreftforeningen (KF). Vardesenterne drives av Kreftforeningen og Helseforetakene.

Telefonnummeret til Sarkomers likepersontelefon er: 22 12 00 29
Startpris er kr 0,59. Minuttpris er kr 1,99.

Telefonen holder åpent hver tirsdag og torsdag mellom 08.00 og 16.00.
Skal du snakke med en ung likeperson, er hun tilgjengelig tirsdag og onsdag mellom 08.00 og 16.00.

Telefonen er stengt i ferier og helligdager.

Telefonen har tastevalg slik at du kan velge om du vil snakke med;
tidligere pasienter eller tidligere unge pasienter.

Vi har også pårørende og etterlatte som er likepersoner og som kan hjelpe pårørende og etterlatte.

Sarkomer samarbeider med KF og likepersonsorganisasjoner/pasientforeninger om å holde likepersonskurs. Sarkomer skal også arrangere årlige likepersonskonferanser for sine likepersoner. Sarkomer og andre pasientforeninger eier sine egne likepersonstjenester og derfor kan likepersonsordningene variere fra pasientforening til pasientforening.

Dersom du vil være likeperson, send en mail til oss på: info@sarkomer.no eller bruk skjemaet på kontaktsiden.

Følg oss på